📍 วันที่ 6 กันยายน 2562 พี่ๆ TK Square Korat พาคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

📍 วันที่ 6 กันยายน 2562
พี่ๆ TK Square Korat พาคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ จำนวน 66 คน เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์งูเต้นระบำ ชมนิทรรศการราชวงศ์จักรี เหรียญและเงินตราในรัชสมัยต่างๆ ณ Art Gallery & Exhibition
#tksquarekorat
#ArtGalleryAndExhibition