📍 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 พี่ๆ TK Square Korat พาคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จำนวน 51 คน

📍 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 พี่ๆ TK Square Korat พาคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จำนวน 51 คน เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat และ ชมนิทรรศการราชวงศ์จักรี เหรียญและเงินตราในรัชสมัยต่างๆ พบกับชุดนิทรรศการพิพิธอาเซียน และร่วมกิจกรรม Board Game อาเซียนสนุกๆ ณ Art Gallery & Exhibition #tksquarekorat #ArtGalleryAndExhibition