📍 ภาพบรรยากาศกิจกรรม “โมบายเพื่อนน้อยน่ารัก” จาก Art Gallery And Exhibition

📍 ภาพบรรยากาศกิจกรรม “โมบายเพื่อนน้อยน่ารัก” จาก Art Gallery And Exhibition 
📍 นอกจากนี้ “การพับกระดาษ” เสริมสร้างความคิดสรรค์ของเด็ก ฝึกสมาธิของเด็กๆให้ดีขึ้น 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป 😁
#tksquarekorat#artgalleryandexhibition