💙ใกล้วันแม่แล้วพี่ๆ Art Gallery And Exhibition ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรม

💙ใกล้วันแม่แล้วพี่ๆ Art Gallery And Exhibition ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรม “ทิวลิปบอกรักแม่” มาสนุกกับการทำการ์ดวันแม่ กันนะคะ💙💛เทคนิคการระบายสีน้ำ💛1. การระบายแบบเปียกบนแห้ง(Wet into Dry)เป็นเทคนิคการระบายสีน้ำในสภาพที่สีผสมน้ำให้เหลวเปียกชุ่มนำไประบายลงในกระดาษที่แห้งคือไม่ต้องระบายน้ำให้กระดาษเปียกเสียก่อนหากระบายต่อเนื่องกันจะทำให้เกิดสภาพสีเรียบเทคนิคนี้เหมาะสำหรับการระบายรูปทรงเหลี่ยมทั้งหลายหรือวัตถุสิ่งของที่มีลักษณะพื้นผิวเรียบ เช่น พื้น หรือผนัง อาคารสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น2. การระบายแบบแห้งบนแห้ง(Dry on Dry)เป็นเทคนิคการระบายสีน้ำในสภาพสีที่ข้นหนืดผสมน้ำน้อยลงบนกระดาษที่แห้งไม่เปียกน้ำ เทคนิควิธีการนี้เหมาะสำหรับการระบายสีที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงลักษณะผิวของวัตถุที่หยาบ ขรุขระ หรือแข็งกระด้างเช่น ผิวของเปลือกไม้ ผิวของดิน หิน ผิงผนังต่างๆหรือนำไปใช้ในการเก็บรายละเอียกของภาพในขั้นตอนสุดท้ายและยังแสดงถึงความรวดเร็วชำนาญในการใช้แปรงพู่กันของผู้วาดอีกด้วย3. การระบายแบบเปียกบนเปียก (Wet into Wet)เป็นเทคนิคการระบายสีน้ำที่เหลวเปียกชุ่มลงบนกระดาษที่ลงน้ำให้เปียกชุ่มเตรียมไว้สภาพสีที่ได้จะไหลซึมรุกรานเข้าหากัน ให้ความรู้สึกว่าสีเปียกชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาเทคนิคนี้เหมาะสำหรับการระบายภาพของท้องฟ้า ผืืนน้ำ ภูเขาและแนวต้นไม้หรือป่าในระยะไกล4. การระบายแบบใช้เทคนิคต่างๆ (Texture Surface)เป็นเทคนิคการระบายสีน้ำที่มีการเตรียมการพื้นผิวของกระดาษด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการระบายสีและหลังการะบายสี เช่น การทากาว การหยดเทียนไขเพื่อสร้างร่องรอยบนกระดาษก่อนระบายสีน้ำทับลงไป หรือการขูด ขีด ด้วยของปลายแหลมหรือมีคม การโรยเกลือลงบนสีในขณะที่สียังไม่แห้ง การนำแอลกอฮอล์มาระบายลงบนสีที่ยังไม่แห้ง เป็นต้น#tksquarekorat #artgalleryandexhibiton