“ศิลป์ สร้าง สุข” ครั้งที่ 2 ณ Art Gallery And Exhibition ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ❤️🥰 #ArtGalleryAndExhibition #tksquarekorat

“ศิลป์ สร้าง สุข” ครั้งที่ 2 ณ Art Gallery And Exhibition ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ❤️🥰
#ArtGalleryAndExhibition
#tksquarekorat