ภาพบรรยายกาศกิจกรรม “Stamping” สร้างผลงานศิลปะร่วมกันด้วยสีน้ำ ณ Art Gallery And Exhibition

😆ภาพบรรยายกาศกิจกรรม “Stamping” สร้างผลงานศิลปะร่วมกันด้วยสีน้ำ ณ Art Gallery And Exhibition🎨นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Foot Work” ที่จะสร้างสมาธิ และกลายเนื้อให้แก่เด็กๆ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!#artgalleryandexhibition