ภาพบรรยายกาศกิจกรรมประจำสัปดาห์ “Tree for kids”

😁ภาพบรรยายกาศกิจกรรมประจำสัปดาห์ “Tree for kids” ณ Art Gallery And Exhibition😍ตั้งแต่15.00 เป็นต้นไป นะคะ#tksquarekorat #artgalleryandexhibition