กิจกรรมประจำสัปดาห์นี้ “Stamping” สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันง่ายๆ จากสีน้ำ

😍กิจกรรมประจำสัปดาห์นี้ “Stamping” สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันง่ายๆ จากสีน้ำ ณ Art Gallery And Exhibition🎨นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Foot Work” ที่จะสร้างสมาธิ และกลายเนื้อให้แก่เด็กๆ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!#artgalleryandexhibition