วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พี่ๆ TK Square Korat พา ครู , บุคลากร และ น้องๆ

📍วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พี่ๆ TK Square Korat พา ครู , บุคลากร และ น้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 , 3/4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จำนวน 60 คน ชมนิทรรศการราชวงศ์จักรี เหรียญและเงินตราในรัชสมัยต่างๆ พบกับกิจกรรม”โรยทรายสีดอกรวงผึ้ง” ณ Art Gallery & Exhibition 
#tksquarekorat
#ArtGalleryAndExhibition