📍 ด่วน ! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการตัดต่อวิดีโอ 📍 📍 หัวข้อ “เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere pro” 📍 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

📍 ด่วน ! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการตัดต่อวิดีโอ 📍
📍 หัวข้อ “เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere pro”
📍 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
💡 ฟรี ! ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา) สำรองที่นั่งคอร์สละ 20 คน
👉🏻 ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่
💛 Fanpage : TK Square Korat
♥️ Fanpage : ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครนครราชสีมา
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0 4424 2558
#tksquarekorat