📍 “ กิจกรรม ศิลป์ สร้าง สุข ครั้งที่ 4 “ 💛 เลื่อนมาจัดในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

📍 “ กิจกรรม ศิลป์ สร้าง สุข ครั้งที่ 4 “
💛 เลื่อนมาจัดในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 💛
👉🏻 จากเดิม วันที่ 25 ธันวาคม 2562
#tksquarekorat