📍วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา) ได้จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอ หัวข้อ “การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AdobePremiere pro” เวลา 09.00 – 12.00 น.

📍วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที (ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา) ได้จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอ หัวข้อ “การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม AdobePremiere pro” เวลา 09.00 – 12.00 น.