📍การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ “ศิลป์ สร้าง สุข” สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยการสัมภาษณ์นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

📍การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ “ศิลป์ สร้าง สุข” สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
โดยการสัมภาษณ์นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอถึงศักยภาพการเป็นเมืองศิลปะ ในการจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ครั้งที่ 2 ในปี 2563 
#tksquarekorat
#ArtGalleryAndExhibition